stream_wrapper_un­register

Dostupnost ve verzích: PHP 5.1.0

Unregister a URL wrapper

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$protocol string    

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

http://php.net/…register.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?