stripslashes

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Un-quotes a quoted string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str string   The input string.

Návratové hodnoty

string

a string with backslashes stripped off. (\' becomes ' and so on.) Double backslashes (\\) are made into a single backslash (\).

Další zdroje

http://php.net/…pslashes.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?