strnatcmp

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

String comparisons using a „natural order“ algorithm

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str1 string   The first string.
$str2 string   The second string.

Návratové hodnoty

int

Similar to other string comparison functions, this one returns < 0 if str1 is less than str2; > 0 if str1 is greater than str2, and 0 if they are equal.

Další zdroje

http://php.net/…trnatcmp.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?