strpbrk

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Search a string for any of a set of characters

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$haystack string   The string where char_list is looked for.
$char_list string   This parameter is case sensitive.

Návratové hodnoty

string

a string starting from the character found, or false if it is not found.

Další zdroje

http://php.net/….strpbrk.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?