strrev

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Reverse a string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$string string   The string to be reversed.

Návratové hodnoty

string

the reversed string.

Další zdroje

http://php.net/…n.strrev.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?