strtolower

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Make a string lowercase

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str string   The input string.

Návratové hodnoty

string

the lowercased string.

Další zdroje

http://php.net/…rtolower.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?