strtoupper

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Make a string uppercase

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$string string   The input string.

Návratové hodnoty

string

the uppercased string.

Další zdroje

http://php.net/…rtoupper.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?