tan

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Tangent

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$arg float   The argument to process in radians

Návratové hodnoty

float

The tangent of arg

Další zdroje

http://php.net/…tion.tan.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?