time_sleep_until

Dostupnost ve verzích: PHP 5.1.0

Make the script sleep until the specified time

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$timestamp float   The timestamp when the script should wake.

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

http://php.net/…ep-until.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?