unpack

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Unpack data from binary string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$format string   See pack for an explanation of the format codes.
$data string   The packed data.
$offset int    

Návratové hodnoty

array

an associative array containing unpacked elements of binary string.

Další zdroje

http://php.net/…n.unpack.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?