unregister_tic­k_function

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.3

De-register a function for execution on each tick

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$function_name string   The function name, as a string.

Návratové hodnoty

void

Další zdroje

http://php.net/…function.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?