unserialize

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0, PHP 7.0

Creates a PHP value from a stored representation

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str string   The serialized string.
$options mixed null  

Návratové hodnoty

mixed

The converted value is returned, and can be a boolean, integer, float, string, array or object.

In case the passed string is not unserializeable, false is returned and E_NOTICE is issued.

Další zdroje

http://php.net/…erialize.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?