usleep

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Delay execution in microseconds

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$micro_seconds int   Halt time in micro seconds. A micro second is one millionth of a second.

Návratové hodnoty

void

Další zdroje

http://php.net/…n.usleep.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?