Globální proměnné v PHP

Globální proměnné jsou kdykoli k dispozici v každé části aplikace a nemusíme je předávat.

Pozor: Dobře navržená aplikace by neměla globální proměnné používat, protože porušují princip zapouzdřenosti a při neopatrném zacházení dochází k těžko odhalitelným chybám.

Příklad použití:

 1 $a = 1;
 2 $b = 2;
 3 
 4 function suma()
 5 {
 6   global $a, $b;
 7   $b = $a + $b;
 8 }
 9 
10 suma();
11 
12 echo $b; // vypíše číslo 3, protože proměnná $b je globální

Všimněte si, že jsme získali proměnnou $a a $b mimo její přirozený kontext. Toto chování se označuje jako „magické“, protože pokud jiná funkce přepíše aktuálně používané proměnné, tak dojde k nečekanému stavu aplikace.

Správně by se měla aplikace zapouzdřit a proměnné pokaždé předávat:

1 $a = 1;
2 $b = 2;
3 
4 function suma(int $a, int $b): int
5 {
6   return $a + $b;
7 }
8 
9 echo suma($a, $b); // vypíše 3

Díky tomuto můžeme funkci volat dynamicky s různými vstupními parametry a její výstup bude závislý jen na vstupech, nikoli okolním prostředí.

Získání vstupních parametrů z URL

Snad jediný rozumný způsob využití globální proměnných je u parsování vstupu uživatele, v takovém případě hovoříme o superglobální proměnné.

V tomto případě jde o čistý návrh, protože by proměnná měla sloužit pouze pro čtení, nikoli pro zápis a navíc je v celé aplikaci stejná:

1 function getNameFromUrl(): string
2 {
3   return isset($_GET['name'])
4     ? htmlspecialchars($_GET['name'])
5     : '';
6 }
7 
8 echo getNameFromUrl();
Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?