PHPinfo() – informace o nastavení serveru

Funkce phpinfo(), slouží pro snadné získání informací o nastavení a konfiguraci webového serveru, na př. jakou verzi PHP používáte, jaké máte nainstalované balíčky a knihovny.

Zápis

Úplně jednoduše:

1 phpinfo();
2 
3 die;    // po vypsání konfigurace script ukončíme

Konfigurace

Někdy se hodí vypsat jen konkrétní informaci, proto můžeme prvním parametrem nastavit, co nás přesně zajímá:

1 phpinfo(INFO_MODULES);

K nastavení se používají předdefinované konstanty:

Název konstanty Hodnota Popis
INFO_GENERAL 1 Obecná konfigurace, umístění php.ini, datum poslední aktualizace, Web Server, informace o systému a další.
INFO_CREDITS 2 PHP Credits, více poskytne funkce phpcredits().
INFO_CONFIGURATION 4 Aktuální umístění a nastavení direktiv. Více poskytne funkce ini_get().
INFO_MODULES 8 Informace o nainstalovaných modulech. Více poskytne funkce get_loaded_extensions().
INFO_ENVIRONMENT 16 Informace o Environment proměnné, dostupná jako $_ENV.
INFO_VARIABLES 32 Přehled nastavení superglobálních proměnných, známých jako EGPCS (Environment, GET, POST, Cookie, Server).
INFO_LICENSE 64 Informace o licenci použití PHP a další podmínky použití.
INFO_ALL –1 Zobrazí veškeré informace (výchozí hodnota)

Superglobální proměnná $_SERVER

Poměrně hodně informací o nastavení serveru můžeme zjistit přímo za běhu scriptu (třeba e-mail na webmastera, aktuální IP adresu návštěvníka nebo aktuálně zavolanou URL).

Vypsání všech existujících hodnot uděláme jednoduše:

1 foreach ($_SERVER as $key => $value {
2     echo $key . ': ' . $value . '<br>';
3 }

Pozor: Ne všechny indexy musí vždy existovat (například pokud script spustí cron v CLI režimu, tak nebude existovat index s URL adresou stránky nebo IP adresa requestu).

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?