Nl2br

nl2br – Zalomení řádků ve stringu, převede na HTML zalomení <br>

Popis

1 $retezec = 'text
2 další text
3 a ještě něco';
4 
5 $text = nl2br($retezec);
6 
7 echo $text;

Vrátí:

text<br>
další text<br>
a ještě něco

Zalomené řádky v textu převede na html značky. Tento tag se používá na místech, kde uživatel zadává jakýkoliv text (textarea) a hrozí případ, že použije více řádkový text.

Ošetření klasických inputů (type="text") nemá význam, jelikož zde nelze zadat víceřádkový text.

Poznámka: Od PHP 4.0.5, je funkce nl2br() XHTML způsobilá. Všechny verze před 4.0.5 vrátí string se značkou vloženou před konce řádků místo ‚
‘.

Parametry

Řetězec Vstupní řetězec

is_xhtml Můžete ale nemusíte použít, při převádění XHTML dokumentu.

Návratové hodnoty

Vrací upravený řetězec.

Změny ve verzích

Verze Poznámka
5.3.0 Byl přidán volitelný parametr is_xhtml parametr.
4.0.5 nl2br () je nyní kompatibilní s XHTML. Všechny starší verze vrátí řetězec se zalomením vkládají řádků místo <br />.

Příklad

1 echo nl2br("Welcome\r\nThis is my HTML document", false);

Vrátí:

Welcome<br>
This is my HTML document
Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?