Základní pojmy vývojářů

Jedná se o velice stručný seznam základních pojmů, které by měl znát každý začínající vývojář. Všechny je využívám napříč články.

Pro programátory

 • Program – samostatně nezávisle běžící úloha pro počítač.
 • Script – řada instrukcí, které vykonává nějaký interpret (třeba PHP zpracovává speciální běhové prostředí na serveru a JavaScript zase webový prohlížeč).
 • Programovací jazyk – jazyk, jakým počítači popisujete instrukce, které má vykonat.
 • Algoritmus – přesný postup řešení problému pro počítač, který lze vyřešit za konečný čas.
 • Server – speciálně vyhrazený počítač s neustálým připojením do internetu, který poskytuje služby uživatelům (třeba poskytuje webové stránky).
 • Démon – program, který běží na pozadí systému a čeká na určitou událost. Až tato událost nastane, tak se spustí.
 • Chytrý program – dobře a efektivně navržený program. Funguje rychle, bez pádů, netrpí chybami.
 • Hloupý program – opak chytrého programu. Je pomalý, neefektivní, zasekává se, padá nebo vůbec nefunguje.
 • Naivní řešení – většinou první myšlenka, jak danou úlohu řešit. Bývá velice jednoduchá a často funguje jen za dost specifických podmínek.
 • Syntaxe – popisuje, jak správně psát kódy programů, aby splňovaly normy jazyka (něco jako pravopis).
 • Řetězec – posloupnost znaků, tedy skupina jednoho a více znaků. Typicky se píše do uvozovek.

Týkající se PHP

 • Kód (zdrojový) – zdrojový kód HTML stránky. Je to textový soubor, který dostane prohlížeč od webového serveru a podle něj vykresluje grafiku stránky. HTML je kódovací jazyk.
 • Script – není program! Speciálně napsaný kód, který zpracovává interpret jazyka (například webový prohlížeč) a podle něj něco dělá.
 • Interpretovaný jazyk – zdrojový kód neběží přímo na procesoru, ale využívá interpret (třeba PHP).
 • Parser (jazykový parser) – je program, který zpracovává instrukce a následně je provádí.
 • Parser (obecně) – program nebo script, který prochází text nebo kód a zpracovává ho podle předem jasně definovaných pravidel.
 • Cron – script, který se spouští jednou za určitý časový úsek (nejčastěji každý den, hodinu, 30 minut, …)
 • Validátor – program, který kontroluje čistotu a správnost (validnost) kódu.
 • Validní kód – je takový kód, který odpovídá všem normám psaní kódů a neobsahuje formální chyby.

Obecně o počítačích

 • Hardware – fyzická část počítače. Všechno, do čeho se dá kopnout, když něco nefunguje.
 • Software – programy a data. Zkrátka všechno, na co se nedá sáhnout.
 • Ping – odezva síťě a serveru. Je to čas, za jak dlouho doputují data od vás k serveru a zpět.
Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?