Addcslashes

Podpora: PHP4, PHP5

addcslashes – Řetězec lomítek ve stylu C

Popis

1 string addcslashes (string $str, string $charlist)

Vrací řetězec se zpětnými lomítky před znaky, které jsou uvedeny v charlist parametr.

Parametry

str Textový řetězec

charlist

znaky, které se mají odstranit. Pokud charlist obsahuje znaky \n, \r, a další, jsou přeměněny v C-stylu. Ostatní non-alfanumerické ASCI znaky s délkou nižší než 32 a vyšší než 126 změn.

Když definujete sekvence znaků v charlist argument, ujistěte se, že víte, jaké znaky jste dali jako začátek a konec rozsahu.

1 echo addcslashes('foo[ ]', 'A..z');
2 
3 // Hodnoty:  \f\o\o\[ \]
4 // Odstraní všechny malá a velká písmena

Návratové hodnoty

Vrátí upravený řetězec.

Příklad

1 $escaped = addcslashes($not_escaped, "\0..\37!@\177..\377");

charlist \0..\37!@\177..\377, odstraní všechny znaky s ASCII kódem v rozmezí 0 až 31.

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?