Json, zpracování, generování a formátování v PHP

Pro snadný přenos strukturovaných dat mezi klientem a serverem vznikl datový formát Json.

Převod z PHP pole / objektu do JSON

V PHP ho z pole vygenerujeme relativně snadno:

$users = ['name' => 'Jan', 'surname' => 'Barasek', 'role' => ['admin', 'moderator']];

echo json_encode($users);

Vygeneruje:

{"name":"Jan","surname":"Barasek","role":["admin","moderator"]}

Formátování Jsonu | Vylepšení čitelnosti

Což ovšem nemusí být vždy dobře čitelné pro člověka, proto můžeme výstup vylepšit druhým parametrem:

echo json_encode($users, JSON_PRETTY_PRINT);

Vygeneruje:

{
  "name": "Jan",
  "surname": "Barasek",
  "role": [
    "admin",
    "moderator"
  ]
}

Formátování Jsonu | Vlastní formátovací pravidla

Běžné formátování Jsonu přes PHP nemá žádné další nastavení a musíme se spokojit pouze s tímto výstupem. Pokud chceme například místo mezer odsazovat tabulátory (nebo jakkoli pozměnit pravidla generování), musíme si to naprogramovat sami.

Tato funkce umí již základní formátování a stačí ji jen pozměnit:

function prettyJsonPrint($json) {
  $result = '';
  $level = 0;
  $in_quotes = false;
  $in_escape = false;
  $ends_line_level = NULL;
  $json_length = strlen($json);

  for ($i = 0; $i < $json_length; $i++) {
    $char = $json[$i];
    $new_line_level = NULL;
    $post = '';
    if ($ends_line_level !== NULL) {
      $new_line_level = $ends_line_level;
      $ends_line_level = NULL;
    }
    if ($in_escape) {
      $in_escape = false;
    } else if ($char === '"') {
      $in_quotes = !$in_quotes;
    } else if (!$in_quotes) {
      switch ($char) {
        case '}':
        case ']':
          $level--;
          $ends_line_level = NULL;
          $new_line_level = $level;
          break;

        case '{':
        case '[':
          $level++;
        case ',':
          $ends_line_level = $level;
          break;

        case ':':
          $post = ' ';
          break;

        case " ":
        case "\t":
        case "\n":
        case "\r":
          $char = '';
          $ends_line_level = $new_line_level;
          $new_line_level = NULL;
          break;
      }
    } else if ($char === '\\') {
      $in_escape = true;
    }
    if ($new_line_level !== NULL) {
      $result .= "\n" . str_repeat("\t", $new_line_level);
    }
    $result .= $char . $post;
  }

  return $result;
}

Funkce převzata z: http://stackoverflow.com/…6726/6777550

Například vstup:

{"key1":[1,2,3],"key2":"value"}

Naformátuje jako:

{
  "key1": [
    1,
    2,
    3
  ],
  "key2": "value"
}

Což je mnohem lépe čitelné (kvůli důslednému odsazení každého prvku).

Formátování Jsonu | Vlastní obarvení výstupu

Někdy se může hodit barevné zvýraznění klíčů, samotných dat a také jednotlivých formátovacích prvků (zejména uzavírací závorky).

Například vstup:

{"access": {"token": {"issued_at": "2008-08-16T14:10:31.309353", "expires": "2008-08-17T14:10:31Z", "id": "MIICQgYJKoZIhvcIegeyJpc3N1ZWRfYXQiOiAi"}, "serviceCatalog": [], "user": {"username": "ajay", "roles_links": [], "id": "16452ca89", "roles": [], "name": "ajay"}}}

Naformátuje jako:

{

  „access“: {

    „token“: {

      „issued_at“„2008–08–16T14:10:31.309353“

      „expires“„2008–08–17T14:10:31Z“

      „id“„­MIICQgYJKoZIh­vcIegeyJpc3N1ZWRfYX­QiOiAi“

    }, 

    „serviceCa­talog“: [

    ], 

    „user“: {

      „userna­me“„ajay“

      „roles_lin­ks“: [

      ], 

      „id“„­16452ca89“

      „roles“: [

      ], 

      „name“„a­jay“

    }

  }

}

To lze implementovat následující funkcí:

function jsonColorFormater($json, $indentation = "\t") {
  $crl = 0;
  $ss = false;
  $buffer = '';
  for ($c = 0; $c < strlen($json); $c++) {
    if ($json[$c] == '}' || $json[$c] == ']') {
      $crl--;
      $buffer .= "\n" . str_repeat($indentation, $crl);
    }
    if ($json[$c] == '"' && (@$json[$c - 1] == ',' || @$json[$c - 2] == ',')) {
      $buffer .= "\n" . str_repeat($indentation, $crl);
    }
    if ($json[$c] == '"' && !$ss) {
      $buffer .= '<span style="color:'.((@$json[$c - 1] == ':' || @$json[$c - 2] == ':') ? '#35D' : '#C22').';">';
    }
    $buffer .= $json[$c];
    if ($json[$c] == '"' && $ss) $buffer .= '</span>';
    if ($json[$c] == '"') $ss = !$ss;
    if ($json[$c] == '{' || $json[$c] == '[') {
      $crl++;
      $buffer .= "\n". str_repeat($indentation, $crl);
    }
  }

  // Vrátí HTML zdroj
  return '<pre>' . $buffer . '</pre>';
}

// Takto stačí zavolat a vrátí formátovaný výstup
// echo jsonColorFormater($data, ' ');

Funkce převzata a radikálně přepsána z: http://stackoverflow.com/…3262/6777550

Převod z JSON do PHP pole / objektu

Lze realizovat funkcí json_decode(), která z Jsonu vyrobí datovou strukturu, s kterou musíme pracovat, jako s objektem:

$json = '{"name":"Jan","surname":"Barasek","role":["admin","moderator"]}';
$decode = json_decode($json);

echo $decode->name; // Vrátí "Jan"

// echo $decode->role;
//   Toto nejde, protože property role
//   obsahuje pole, musíme iterovat.

echo '<ul>';
foreach ($decode->role as $role) {
   echo '<li>' . $role . '</li>'; // Postupně vypíše role za odrážky
}
echo '</ul>';

Zpracování v javascriptu

Například v knihovně jQuery lze řetězec s JSON naparsovat do objektu velice snadno:

var json = '{"name":"Jan","surname":"Barasek","role":["admin","moderator"]}';
var parser = $.parseJSON(json);

document.write('Jméno: ' + parser.name);
console.log(parser); // Vypíše do konzole celý objekt pro možnost ladění
Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?