Json, zpracování, generování a formátování v PHP

Pro snadný přenos strukturovaných dat mezi klientem a serverem vznikl datový formát Json.

Převod z PHP pole / objektu do JSON

V PHP ho z pole vygenerujeme relativně snadno:

 1 $users = [
 2   'name' => 'Jan',
 3   'surname' => 'Barasek',
 4   'role' => [
 5     'admin',
 6     'moderator',
 7   ],
 8 ];
 9 
10 echo json_encode($users);

Vygeneruje:

{"name":"Jan","surname":"Barasek","role":["admin","moderator"]}

Formátování Jsonu | Vylepšení čitelnosti

Což ovšem nemusí být vždy dobře čitelné pro člověka, proto můžeme výstup vylepšit druhým parametrem:

1 echo json_encode($users, JSON_PRETTY_PRINT);

Vygeneruje:

1 {
2   "name": "Jan",
3   "surname": "Barasek",
4   "role": [
5     "admin",
6     "moderator"
7   ]
8 }

Formátování Jsonu | Vlastní formátovací pravidla

Běžné formátování Jsonu přes PHP nemá žádné další nastavení a musíme se spokojit pouze s tímto výstupem. Pokud chceme například místo mezer odsazovat tabulátory (nebo jakkoli pozměnit pravidla generování), musíme si to naprogramovat sami.

Tato funkce umí již základní formátování a stačí ji jen pozměnit:

 1 function prettyJsonPrint($json) {
 2   $result = '';
 3   $level = 0;
 4   $in_quotes = false;
 5   $in_escape = false;
 6   $ends_line_level = NULL;
 7   $json_length = strlen($json);
 8 
 9   for ($i = 0; $i < $json_length; $i++) {
10     $char = $json[$i];
11     $new_line_level = NULL;
12     $post = '';
13     if ($ends_line_level !== NULL) {
14       $new_line_level = $ends_line_level;
15       $ends_line_level = NULL;
16     }
17     if ($in_escape) {
18       $in_escape = false;
19     } else if ($char === '"') {
20       $in_quotes = !$in_quotes;
21     } else if (!$in_quotes) {
22       switch ($char) {
23         case '}':
24         case ']':
25           $level--;
26           $ends_line_level = NULL;
27           $new_line_level = $level;
28           break;
29 
30         case '{':
31         case '[':
32           $level++;
33         case ',':
34           $ends_line_level = $level;
35           break;
36 
37         case ':':
38           $post = ' ';
39           break;
40 
41         case " ":
42         case "\t":
43         case "\n":
44         case "\r":
45           $char = '';
46           $ends_line_level = $new_line_level;
47           $new_line_level = NULL;
48           break;
49       }
50     } else if ($char === '\\') {
51       $in_escape = true;
52     }
53     if ($new_line_level !== NULL) {
54       $result .= "\n" . str_repeat("\t", $new_line_level);
55     }
56     $result .= $char . $post;
57   }
58 
59   return $result;
60 }

Funkce převzata z: http://stackoverflow.com/…6726/6777550

Například vstup:

1 {"key1":[1,2,3],"key2":"value"}

Naformátuje jako:

1 {
2   "key1": [
3     1,
4     2,
5     3
6   ],
7   "key2": "value"
8 }

Což je mnohem lépe čitelné (kvůli důslednému odsazení každého prvku).

Formátování Jsonu | Vlastní obarvení výstupu

Někdy se může hodit barevné zvýraznění klíčů, samotných dat a také jednotlivých formátovacích prvků (zejména uzavírací závorky).

Například vstup:

1 {"access": {"token": {"issued_at": "2008-08-16T14:10:31.309353", "expires": "2008-08-17T14:10:31Z", "id": "MIICQgYJKoZIhvcIegeyJpc3N1ZWRfYXQiOiAi"}, "serviceCatalog": [], "user": {"username": "ajay", "roles_links": [], "id": "16452ca89", "roles": [], "name": "ajay"}}}

Naformátuje jako:

{

  „access“: {

    „token“: {

      „issued_at“„2008–08–16T14:10:31.309353“

      „expires“„2008–08–17T14:10:31Z“

      „id“„­MIICQgYJKoZIh­vcIegeyJpc3N1ZWRfYX­QiOiAi“

    }, 

    „serviceCa­talog“: [

    ], 

    „user“: {

      „userna­me“„ajay“

      „roles_lin­ks“: [

      ], 

      „id“„­16452ca89“

      „roles“: [

      ], 

      „name“„a­jay“

    }

  }

}

To lze implementovat následující funkcí:

 1 function jsonColorFormater($json, $indentation = "\t") {
 2   $crl = 0;
 3   $ss = false;
 4   $buffer = '';
 5   for ($c = 0; $c < strlen($json); $c++) {
 6     if ($json[$c] == '}' || $json[$c] == ']') {
 7       $crl--;
 8       $buffer .= "\n" . str_repeat($indentation, $crl);
 9     }
10     if ($json[$c] == '"' && (@$json[$c - 1] == ',' || @$json[$c - 2] == ',')) {
11       $buffer .= "\n" . str_repeat($indentation, $crl);
12     }
13     if ($json[$c] == '"' && !$ss) {
14       $buffer .= '<span style="color:'.((@$json[$c - 1] == ':' || @$json[$c - 2] == ':') ? '#35D' : '#C22').';">';
15     }
16     $buffer .= $json[$c];
17     if ($json[$c] == '"' && $ss) $buffer .= '</span>';
18     if ($json[$c] == '"') $ss = !$ss;
19     if ($json[$c] == '{' || $json[$c] == '[') {
20       $crl++;
21       $buffer .= "\n". str_repeat($indentation, $crl);
22     }
23   }
24 
25   // Vrátí HTML zdroj
26   return '<pre>' . $buffer . '</pre>';
27 }
28 
29 // Takto stačí zavolat a vrátí formátovaný výstup
30 // echo jsonColorFormater($data, ' ');

Funkce převzata a radikálně přepsána z: http://stackoverflow.com/…3262/6777550

Převod z JSON do PHP pole / objektu

Lze realizovat funkcí json_decode(), která z Jsonu vyrobí datovou strukturu, s kterou musíme pracovat, jako s objektem:

 1 $json = '{"name":"Jan","surname":"Barasek","role":["admin","moderator"]}';
 2 $decode = json_decode($json);
 3 
 4 echo $decode->name; // Vrátí 'Jan'
 5 
 6 // echo $decode->role;
 7 //   Toto nejde, protože property role
 8 //   obsahuje pole, musíme iterovat.
 9 
10 echo '<ul>';
11 foreach ($decode->role as $role) {
12   echo '<li>' . $role . '</li>'; // Postupně vypíše role za odrážky
13 }
14 echo '</ul>';

Zpracování v javascriptu

Například v knihovně jQuery lze řetězec s JSON naparsovat do objektu velice snadno:

1 var json = '{"name":"Jan","surname":"Barasek","role":["admin","moderator"]}';
2 var parser = $.parseJSON(json);
3 
4 document.write('Jméno: ' + parser.name);
5 console.log(parser); // Vypíše do konzole celý objekt pro možnost ladění
Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?