PHP Manual
/
Konstanty

Nebezpečné použití konstant v PHP

22. 06. 2021

Obsah článku

V PHP se při použití konstant skrývají dvě zrádnosti, které musíte mít na paměti.

Dynamická a statická konstanta

Konstantu lze v PHP definovat buď staticky přímo ve třídě (nejlepší řešení), třeba takto:

class Region
{
public const PREFIX = 420;
}

A použití je celkem jasné. V době kompilace třídy se hodnota konstanty rozhodne a můžeme k ní přistupovat voláním názvu třídy a samotné konstanty. Nejčastěji zápisem Region::PREFIX.

Druhý (mnohem horší způsob) je definovat konstantu dynamicky v runtime (nejčastěji někde v konfiguračním scriptu), kde je pak něco jako:

define('BASE_DIR', __DIR__ . '/../');

Zásadní nevýhoda definice konstanty přes funkci define je v tom, že script, který konstantu definuje, nemusel být zavolán, takže při pokusu o čtení konstanta nebude existovat.

V kombinaci použití dynamické konstanty v rámci definice té statické ve třídě pak může dokonce vzniknout fatální chyba reflexe:

class InvoiceGenerator
{
// Toto je úplně špatně!
public const DATA_DIR = BASE_DIR . '/data/invoice';
}

Vysvětlení:

Použití dynamické konstanty v rámci statické má zásadní nevýhodu v tom, že v době parsování scriptu (compiletime) nemůže být hodnota dynamické konstanty přečtena. Tento script se tedy musí zpracovávat v každém requestu znovu (tedy nemůže být uložen do OPCache pro optimalizaci rychlosti), a pokud konstanta vůbec neexistovala, vyhodí se fatální chyba kompilace a aplikace nepůjde vůbec spustit.

Pokud používáte PhpStan, tak na tento problém umí automaticky upozornit:

Reflection error: Could not locate constant "BASE_DIR" while
evaluating expression in InvoiceGenerator at line 6

Poučení:

Hodnota všech konstant by měla být vždy konstantní.

Dědičnost konstant při použití static

V některých případech dává smysl použít dědičnost pro přepsání hodnoty konstanty. V takovém případě ale nemůže předek číst hodnotu z potomka (resp. neměl by).

Příklad je například při definici zemí a regionů:

abstract class Region
{
public function getPrefix(): int
{
// Fatální chyba!
return static::REGION;
}
}
final class CzechRepublic extends Region
{
public const REGION = 420;
}

Paradoxní je, že uvedený kód chybu nutně nevyhodí, ale může být vyhozena nevhodným použitím dědičnosti.

Pokud bychom metodu getPrefix() volali na potomkovi CzechRepublic, tak bude vše správně, protože se hodnota konstanty korektně přečte. Pokud by ale potomek hodnotu konstanty nenastavil, vyhodí se fatální chyba neexistující konstanty. Nejhorší na celé věci je hlavně to, že jde o tzv. skrytou závislost, která vzniká v implementaci metody a vývojář, který třídu dědí, o této závislosti nemusí vůbec tušit.

Nejlepší řešení je v tomto případě definovat buď konstantu přímo v předkovi s defaultní hodnotou (aby logika vždy prošla), nebo aspoň vyhodit v getteru výjimku.

abstract class Region
{
public const REGION = null;
public function getPrefix(): int
{
if (static::REGION === null) {
throw new \LogicException('Region has not been defined.');
}
return static::REGION;
}
}
final class CzechRepublic extends Region
{
public const REGION = 420;
}

PhpStan na tuto chybu reaguje takto:

Access to undefined constant static(Region):REGION.

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

V jiných jazycích

1.
Status:
All systems normal.
2024