PHP Manual
Homepage
Začátky
Návody
OOP
Dokumentace

Objektově orientované programování v PHP

Objektově orientované programování (zkráceně OOP) je programové paradigma, které přináší výrazné zjednodušení práce při vývoji.

Hlavní výhody OOP je rozdělení kódu na jednotlivé části (objekty a metody), které lze snadno přenášet mezi projekty (abstrakce a zapouzdření) a budovat tak znovupoužitelné aplikace. OOP poprvé také přináší nové techniky, jako je dědičnost a polymorfismus.

Celá tato část webu popisuje rozsáhlým způsobem výhody vývoje v OOP. Brzy zjistíte, že ačkoli má OOP také své problémy, tak jde ve skutečnosti o nejlepší metodiku, jak něco budovat, pokud vám záleží na znovupoužitelnosti kódu a dlouhodobé podpoře již napsaných aplikací.

Návrhové vzory
4
Pokud delší dobu programujete, tak si určitě také všímáte, že se velká část kódu a principů vývoje stále dokola opakuje. Pokud jde o uzavřené logické problémy, lze řešení těchto částí aplikace pojmenovat jako algoritmy. Jak ale řešit mnohem obecněji…
Seriál o OOP v PHP
14
Tento seriál vás provede od úplných základů (co je to OOP) přes všechny hlavní vlastnosti a výhody OOP, až po pokročilé metody, jak s OOP zacházet. Všechny možnosti si ukážeme na reálných příkladech.
Status:
All systems normal.
2024