PHP Manual
Objektově orientované programování v PHP

Návrhové vzory

Pokud delší dobu programujete, tak si určitě také všímáte, že se velká část kódu a principů vývoje stále dokola opakuje.

Pokud jde o uzavřené logické problémy, lze řešení těchto částí aplikace pojmenovat jako algoritmy. Jak ale řešit mnohem obecněji návrh aplikace jako celek a nezaměřovat se jen na konkrétní dílčí části? K tomu slouží návrhové vzory, které popisují architektonické nápady a best-practices při návrhu softwaru.

Smyslem návrhových vzorů je formalizovat velké celky aplikace a nastavit určité mantinely, díky kterým budete schopni dokončit i komplikované aplikace a delegovat práci na mnoho členů týmu.

Status:
All systems normal.
2024