ZAČÁTKYNÁVODYOOPDOKUMENTACE
Objektově orientované programování v PHP

Úvod do problematiky