PHP Manual

Autoloading tříd v PHP

09. 02. 2020

Určitě to znáte, při programování PHP scriptů si rozdělíme kód na mnoho souborů a abychom měli k dispozici všechny části, tak je načteme sérií volání `include`, `require` nebo nejlépe `require_once`, což zaručí načtení právě jednou.

V kódu to pak vypadá třeba takto:

require_once 'Router.php';
require_once 'Page.php';
require_once 'Paginator.php';

Hlavní nevýhoda tohoto přístupu je v tom, že programátor musí neustále hlídat, aby měl vždy všechno načteno. Pokud toho ale načte hodně, tak přichází zbytečně o výkon a mnohokrát se sahá na disk. Ruční řešení má tedy jen samé problémy.

Nativní autoloading

Naštěstí v PHP existuje nativní podpora pro tzv. Autoloading tříd, což je logika v kódu, která načte soubor s třídou až v okamžiku, kdy je poprvé potřeba (typicky při prvním vytváření instance).

Jednoduchá implementace pak může vypadat třeba takto:

spl_autoload_register(function (string $className): void {
include 'src/' . $className . '.php';
});
$obj = new MyClass1();
$obj2 = new MyClass2();

Funkce spl_autoload_register při vytváření instance třídy MyClass1 načte soubor MyClass1.php z adresáře src. Tato implementace předpokládá, že je každá třída v samostatném souboru, který se jmenuje názvem třídy nebo rozhraní.

Složitější případy autoloadingu

V reálné aplikaci může nastat mnoho nepříjemných situací, které komplikují autoload, a to například:

 • Třída nebo rozhraní vůbec neexistuje
 • Soubor už byl jednou načten
 • V jenom souboru je více tříd nebo rozhraní
 • Cesta k třídě nebo rozhraní neodpovídá názvu
 • Umístění třídy nebo rozhraní se v čase změní

Pro toto všechno však nemusíme programovat vlastní řešení, ale můžeme použít již jednou navržené a existující.

Pokud používáte Composer, tak pravděpodobně používáte i jeho nativní autoloading. Při instalaci jakéhokoli balíku totiž Composer automaticky generuje tzv. class map, což je přehled tříd a jejich fyzické umístění.

Na začátku kódu (typicky v index.php) pak stačí použít:

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

Autoloading se však vygeneruje jen jednou při zavolání příkazu composer dump, proto je potřeba při každé změně aplikace autoloding přegenerovat.

RobotLoader - elegantní řešení pro vývoj

Pro lokální vývoj se mi velmi líbí balík nette/robot-loader, který automaticky prochází adresářovou strukturu a umístění tříd si ukládá do cache. Pokud tedy načítáme třídu, nejprve se podívá do cache a až pokud neexistuje, tak provede automatické přeindexování projektu. Programátor proto nemusí vůbec hlídat, kde je jaký soubor nebo třída umístěna a prostě programuje.

Instalace přes Composer:

composer require nette/robot-loader

Základní vysvětlení funkčnosti popisuje sama dokumentace:

Podobně, jako Google robot prochází a indexuje webové stránky, tak i RobotLoader prochází všechny PHP skripty a zaznamenává si, které třídy, rozhraní a traity v nich našel. Výsledky bádání si poté uloží do cache a použije při dalším požadavku. Stačí tedy určit, které adresáře má procházet a kam ukládat cache.

Použití je pak extrémně snadné:

$loader = new Nette\Loaders\RobotLoader;
// přidáme adresáře, které má RobotLoader indexovat
$loader->addDirectory(__DIR__ . '/app');
$loader->addDirectory(__DIR__ . '/libs');
// nastavíme cachování na disk do adresáře 'temp'
$loader->setTempDirectory(__DIR__ . '/temp');
$loader->register(); // spustíme RobotLoader

Nastavením $loader->setAutoRefresh(true nebo false) určíme, zda má RobotLoader reindexovat soubory, když narazí na novou třídu. To by mělo být vypnuto na produkčních serverech.

Tak, a od teď už nemusíte autoloading nikdy řešit.

Kombinované řešení

Při vývoji reálného projektu používám kombinované řešení.

Reálně to funguje tak, že nainstalované balíky načítám přes Composer autoload (který je velmi efektivní) a tím se vyřeší loading všech tříd v adresáři vendor.

Kód konkrétního projektu je pak umístěn v adresáři app, kde řeším autoloading jen několika málo tříd přes RobotLoader. Důležité je, aby byla konkrétní aplikace vždy co nejmenší a maximálně se používaly hotové balíky, hodně to podporuje znovupoužitelnost.

Struktura projektu pak vypadá třeba takto:

/app
  Bootstrap.php <-- konfigurace
  /model
    UserForm.php <-- projektové třídy
    RegisterFactory.php
    ...
/vendor
  ... <-- knihovny
/www
  index.php <-- inicializace

Testování autoloadingu

Někdy se může stát, že se ne vždy každý soubor načte a budete zjišťovat potíže.

Pro debugování doporučuji funkci get_included_files().

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
3.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Status:
All systems normal.
2024