PHP Manual
/
Datové struktury

Json v PHP - zpracování, generování a formátování

26. 11. 2019

Obsah článku

Pro snadný přenos strukturovaných dat mezi klientem a serverem vznikl datový formát Json.

Převod pole nebo objektu na json

Pro převod pole nebo objektu na Json existuje v PHP funkce json_encode:

$user = [
'name' => 'Jan',
'surname' => 'Barasek',
'role' => [
'admin',
'moderator',
],
];
echo json_encode($user);

Vygeneruje:

{"name":"Jan","surname":"Barasek","role":["admin","moderator"]}

Funkce json_encode() zvládá převést i další datové typy. Můžeme tak například přímo vložit integer (celé číslo), string (řetězec) a podobně.

Json pretty print - lepší čitelnost člověkem

Ve výchozí konfiguraci se json generuje jako jeden dlouhý řetězec. To z toho důvodu, aby zabíral co nejméně místa.

Pokud vyžadujete lepší čitelnost člověkem, stačí předat druhým parametrem konstantu JSON_PRETTY_PRINT:

echo json_encode($users, JSON_PRETTY_PRINT);

Vygeneruje:

{
"name": "Jan",
"surname": "Barasek",
"role": [
"admin",
"moderator"
]
}

Formátování jsonu - vlastní formátovací pravidla

Běžné formátování Jsonu přes PHP nemá žádné další nastavení a musíme se spokojit pouze s tímto výstupem. Pokud chceme například místo mezer odsazovat tabulátory (nebo jakkoli pozměnit pravidla generování), musíme si to naprogramovat sami.

Tato funkce umí již základní formátování a stačí ji jen pozměnit:

function prettyJsonPrint(string $json): string
{
$result = '';
$level = 0;
$in_quotes = false;
$in_escape = false;
$ends_line_level = NULL;
$json_length = strlen($json);
for ($i = 0; $i < $json_length; $i++) {
$char = $json[$i];
$new_line_level = NULL;
$post = '';
if ($ends_line_level !== NULL) {
$new_line_level = $ends_line_level;
$ends_line_level = NULL;
}
if ($in_escape) {
$in_escape = false;
} else if ($char === '"') {
$in_quotes = !$in_quotes;
} else if (!$in_quotes) {
switch ($char) {
case '}':
case ']':
$level--;
$ends_line_level = NULL;
$new_line_level = $level;
break;
case '{':
case '[':
$level++;
case ',':
$ends_line_level = $level;
break;
case ':':
$post = ' ';
break;
case " ":
case "\t":
case "\n":
case "\r":
$char = '';
$ends_line_level = $new_line_level;
$new_line_level = NULL;
break;
}
} else if ($char === '\\') {
$in_escape = true;
}
if ($new_line_level !== NULL) {
$result .= "\n" . str_repeat("\t", $new_line_level);
}
$result .= $char . $post;
}
return $result;
}

Zdroj: https://stackoverflow.com/questions/6054033/pretty…

Například vstup:

{"key1":[1,2,3],"key2":"value"}

Naformátuje jako:

{
"key1": [
1,
2,
3
],
"key2": "value"
}

Což je mnohem lépe čitelné (kvůli důslednému odsazení každého prvku).

Obarvení json zápisu jako HTML

Někdy se může hodit barevné zvýraznění klíčů, samotných dat a také jednotlivých formátovacích prvků (zejména uzavírací závorky).

Například vstup:

{"access": {"token": {"issued_at": "2008-08-16T14:10:31.309353", "expires": "2008-08-17T14:10:31Z", "id": "MIICQgYJKoZIhvcIegeyJpc3N1ZWRfYXQiOiAi"}, "serviceCatalog": [], "user": {"username": "ajay", "roles_links": [], "id": "16452ca89", "roles": [], "name": "ajay"}}}

Naformátuje jako:

{
  "access": {
    "token": {
      "issued_at""2008-08-16T14:10:31.309353"
      "expires""2008-08-17T14:10:31Z"
      "id""MIICQgYJKoZIhvcIegeyJpc3N1ZWRfYXQiOiAi"
    }, 
    "serviceCatalog": [
    ], 
    "user": {
      "username""ajay"
      "roles_links": [
      ], 
      "id""16452ca89"
      "roles": [
      ], 
      "name""ajay"
    }
  }
}

To lze implementovat následující funkcí:

function jsonColorFormater(string $json, string $indentation = "\t"): string
{
$crl = 0;
$ss = false;
$buffer = '';
for ($c = 0; $c < strlen($json); $c++) {
if ($json[$c] == '}' || $json[$c] == ']') {
$crl--;
$buffer .= "\n" . str_repeat($indentation, $crl);
}
if ($json[$c] == '"' && (@$json[$c - 1] == ',' || @$json[$c - 2] == ',')) {
$buffer .= "\n" . str_repeat($indentation, $crl);
}
if ($json[$c] == '"' && !$ss) {
$buffer .= '<span style="color:'.((@$json[$c - 1] == ':' || @$json[$c - 2] == ':') ? '#35D' : '#C22').';">';
}
$buffer .= $json[$c];
if ($json[$c] == '"' && $ss) $buffer .= '</span>';
if ($json[$c] == '"') $ss = !$ss;
if ($json[$c] == '{' || $json[$c] == '[') {
$crl++;
$buffer .= "\n". str_repeat($indentation, $crl);
}
}
// Vrátí HTML zdroj
return '<pre>' . $buffer . '</pre>';
}
// Takto stačí zavolat a vrátí formátovaný výstup
// echo jsonColorFormater($data, ' ');

Funkce převzata a radikálně přepsána z: https://stackoverflow.com/a/20953262/6777550

Převod z JSON do PHP pole / objektu

Lze realizovat funkcí json_decode(), která z Jsonu vyrobí datovou strukturu, s kterou musíme pracovat, jako s objektem:

$json = '{"name":"Jan","surname":"Barasek","role":["admin","moderator"]}';
$decode = json_decode($json);
echo $decode->name; // Vrátí 'Jan'
// echo $decode->role;
//
// Toto nejde, protože property role
// obsahuje pole, musíme iterovat.
echo '<ul>';
foreach ($decode->role as $role) {
echo '<li>' . $role . '</li>'; // Postupně vypíše role za odrážky
}
echo '</ul>';

Zpracování v javascriptu

Například v knihovně jQuery lze řetězec s json naparsovat do objektu velice snadno:

var json = '{"name":"Jan","surname":"Barasek","role":["admin","moderator"]}';
var parser = $.parseJSON(json);
document.write('Jméno: ' + parser.name);
console.log(parser); // Vypíše do konzole celý objekt pro možnost ladění

V javascriptu obecně platí, že jakýkoli json je validní javascriptový objekt, s kterým lze pracovat přímo a přistupovat k jeho properties.

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Status:
All systems normal.
2024