PHP Manual

Úvod do studia PHP

29. 09. 2019

Toto je online kurz studia jazyka PHP, který vznikl za účelem obecného vzdělání. Je k dispozici zdarma na tomto webu. Texty by neměly být použity v rámci jakéhokoli placeného kurzu bez písemného potvrzení. Použité ukázky z celého webu můžete použít bez dalšího omezení i ve Vaší aplikaci. [Všeobecné obchodní podmínky](https://baraja.cz/vseobecne-obchodni-podminky).

Upgrade z HTML

„Upgrade“? Zní to spíše jako mediální obrat, a skutečně tomu tak je.

Žádný upgrade se totiž nekoná. PHP zachovává všechny funkce a vlastnosti čistého HTML dokumentu, jen přidává nové možnosti psaní a nasazení. Skvělé, že?

Z vývoje statických HTML stránek již víte, že se kód skládá z tagů, které jsou definovány jako klíčová slova uzavřena ve špičatých závorkách (například <b>Ahoj!</b> vyjadřuje tučný text Ahoj!).

PHP se do HTML stránky vkládá jako tag <?php a ?>, uvnitř kterého se píše další aplikační logika. Důležité je, že PHP má vlastní syntaxi (pravidla, podle kterých se kód píše) a na rozdíl od jazyka HTML není tolerantní k chybám.

Konkrétní příklady, jak na to a co jednotlivé značky znamenají se dozvíme později. Pro začátek je důležité pochopit obecné principy, jak PHP na serveru funguje a jak se kód zpracovává.

Průběh komunikace uživatele se serverem

U obyčejné HTML stránky to funguje zhruba takto:

Uživatel pošle požadavek (vyžádá si konkrétní HTML stránku), server se podívá na disk a pošle zpět přesně to, co je uloženo. Nic zvláštního se nestane a nic víc od toho nečekejte. Stránky budou jen statické, bez žádné možnosti interakce serveru.

Pokud však přidáme PHP, tak se začnou dít teprve divy:

Uživatel si opět vyžádá stránku. Server otevře daný soubor na disku, ale vidí, že neobsahuje jen čisté HTML, ale i speciální značky, které označují PHP script. Nejprve je tedy vyhodnotí a až pak odešle to, co PHP vygenerovalo.

Vyhodnocení PHP kódu se ve výchozím nastavení provádí při každém načtení stránky, v budoucnosti se dozvíte, jak kód cachovat (ukládat zkompilovaný pro rychlejší zpracování).

Rozdíl zpracování PHP scriptu oproti C/C++

Možná jste se ve škole učili používat jazyk C nebo C++. PHP ze syntaxe jazyka C přímo vychází a uvnitř jádra se jazyk C používá, proto je dobré znát určité společné rysy a naopak odlišnosti.

Základní princip běžných zkompilovaných programů (které běží lokálně přímo ve vašem počítači nebo smartphone) je načtení aplikační logiky do operační paměti, která přímo komunikuje s operačním systémem, který získává vstupy od uživatele a následně mu zobrazuje výstupy programu. Důležité je, že program běží od spuštění až po jeho ukončení celou dobu izolovaně.

PHP se spouští s každým požadavkem na vykreslení stránky, pokaždé načte veškerý kód a data znovu a poté se ukončí. PHP scripty proto mají doslova jepičí život a běžně existují jen desítky milisekund.

Výhoda tohoto přístupu je vyšší míra izolace - pokud se cokoli pokazí, s dalším načtení stránky se všechno načte znovu. Naopak tento přístup má vyšší nároky na výkon, protože se musíme například opakovaně připojovat k databázi, číst soubory z disku a podobně.

V budoucnosti se dozvíte, že lze PHP scripty držet načtené v operační paměti pomocí rozšíření OP Cache, které má většina nových serverů (od PHP 7.1) v základní konfiguraci nastaveno.

Stažení cizích PHP scriptů

Relativně často se studenty řešíme otázku, jak stáhnout cizí PHP scripty ze serveru a podívat se na jejich zdrojový kód. Tomuto dotazu předchází úvaha, že HTML kód stránky lze ve webovém prohlížeči jednoduše zobrazit.

Odpověď je, že PHP scripty stáhnout nelze. Důvod je ten, že se PHP kód nejprve vyhodnocuje na webovém serveru a následně se do prohlížeče uživatele posílá vygenerovaný HTML kód (nebo i jiný výstup). Proto lze stáhnout jen výstup z PHP scriptu, nikoli samotný script.

Jak funguje generování do HTML?

Nefunguje to tak doslova, že budete surfovat po HTML stránkách. PHP script se musí vždy nacházet v PHP souboru.

Do teď, byla většina zvás zvyklá vytvářet obrovské složky, plné souborů, končící na příponu .html. Nyní to bude mnohem méně souborů. V extrémním případě se může jednat o jediný soubor.

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Status:
All systems normal.
2024