PHP Manual
/
Algoritmy

Vzdálenost dvou GPS bodů

18. 12. 2022

Obsah článku

Přibližnou zdálenost dvou GPS bodů vzdušnou čarou můžeme snadno vypočítat algoritmem:

Implementace v PHP

function getCoordsDistance(
float $lat1,
float $lng1,
float $lat2,
float $lng2
): float {
$r = 6371;
$lat1 = ($lat1 / 180) * M_PI;
$lat2 = ($lat2 / 180) * M_PI;
$lng1 = ($lng1 / 180) * M_PI;
$lng2 = ($lng2 / 180) * M_PI;
$x = ($lng2 - $lng1) * cos(($lat1 + $lat2) / 2);
$y = $lat2 - $lat1;
$d = sqrt($x * $x + $y * $y) * $r;
return round($d * 1000);
}

Tato funkce předpokládá, že je Země dokonalá koule, proto výstup používejte jen jako odhad. Pro reálný výpočet vzdálenosti ještě musíte zohlednit nadmořkou výšku, tvar terénu a lokální zploštění.

Tuto funkci používám pro odhadování vzdálenosti výdejních míst e-shopů. V České republice je průměrná odchylka přibližně 5 metrů na každém 1 km, což v reálném provozu stačí.

Implementace v TypeScriptu

Možná budete potřebovat provést výpočet na klientovi, tam se hodí javascript:

export const getCoordsDistance = (
lat1: number,
lng1: number,
lat2: number,
lng2: number
): number => {
const r = 6371;
const subLat1 = (lat1 / 180) * Math.PI;
const subLat2 = (lat2 / 180) * Math.PI;
const subLng1 = (lng1 / 180) * Math.PI;
const subLng2 = (lng2 / 180) * Math.PI;
const x = (subLng2 - subLng1) * Math.cos((subLat1 + subLat2) / 2);
const y = subLat2 - subLat1;
const d = Math.sqrt(x * x + y * y) * r;
return Math.round(d * 1000 * 100000000) / 100000000;
};

Jak vyhledat okolní místa v databázi

Pro vyhledání okolních míst v databázi kolem konkrétního bodu můžete použít buď drahé výpočty funkcí uvedenou nahoře přímo v SQL, nebo to uděláte chytře.

Osobně pro vyhledání míst v okolí (například poboček pro výdej z e-shopu zákazníkovi) používám kombinaci dvojice algoritmů.

V prvním kroku stačí kolem zvoleného bodu načíst čtvercovou oblast (tu získáte prostým odečtením konstantní hodnoty od požadovaného bodu, a pak hledáním v intervalu). Tím získáme seznam kandidátů na výsledek, ale ještě nevíme, jak přesně jsou vzálené, a taky nic o jejich pořadí.

Druhém kroku potřebujeme zjistit, jestli hledáme body v konkrétním okruhu, nebo chceme najít vzdálenější místa na čtverci. Osobně doporučuji pro každý výsledek v tomto seznamu kadidátů cyklem spočítat vzdálenost od výchozího bodu, a podle vypočítané vzdálenosti výsledky seřadit.

Ve třetím kroku můžete jednoduchým filtrem odebrat místa, která jsou vzdálená od definovaného okruhu o víc, než požadovanou vzdálenost.

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
6.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Status:
All systems normal.
2024