PHP Manual
/
HTTP

Cookies v PHP

11. 09. 2019

> **Upozornění:** Tento článek byl napsán před mnoha lety a některé informace mohou být zastaralé, nebo nepravdivé. Při čtení na to, prosím, berte ohled.

Cookies jsou malé textové informace, uložené v prohlížeči návštěvníka webu. Přenáší se vždy s každou další načtenou stránkou, uživatel je může kdykoli odstranit, změnit a přečíst, proto se příliš nehodí k odkládání osobních údajů.

Pozor: Pokud váš web používá cookies k sledování uživatelů, případně doplňky třetích stran (například Facebook like button, měřič návštěvnosti Google analytics, reklamní bannery), tak musíte o tomto uživatele informovat.

"Ještě poznámka: dokud souhlas nezískáte, neměla by vaše stránka obsahovat ani reklamu, ani měřící kódy. A to jako nasrat."

-- David Grudl

Přečtení hodnoty z cookie

Všechny cookies jsou uloženy v superglobální proměnné $_COOKIE, která jednotlivé klíče ukládá jako pole.

Pokud jsme do cookies uložili například jméno aktuálně přihlášeného uživatele pod klíč user, tak jej získáme snadno:

echo $_COOKIE['user'];

Pozor: Cookies nemusí vždy existovat (například pokud jde o nově přicházejícího uživatele). Před jakýmkoli výpisem bychom tedy měli vždy zkontrolovat existenci a případně nabídnout alternativní chybové hlášení.

if (isset($_COOKIE['user']) && $_COOKIE['user']) {
echo 'Přihlášený uživatel: ' . $_COOKIE['user'];
} else {
echo 'Nikdo není přihlášený.';
}

Získání všech dostupných cookies

Protože jsou všechny cookies uloženy v superglobální proměnné $_COOKIE, tak je možné je snadno vypsat:

var_dump($_COOKIE);

Nebo případně projít cyklem a získat všechny klíče a hodnoty:

foreach($_COOKIE as $key => $value) {
echo $key . ': ' . $value; // vypíšeme klíč a hodnotu
echo '<br>'; // zalomíme řádek
}

Uložení hodnoty do cookie

Pro uložení dat do cookies se používá funkce setcookie().

Prvním parametrem nastavíme klíč cookie, podle kterého ji přečteme z pole $_COOKIE a jako druhý parametr samotná data jako string.

Třetím parametrem můžeme (nepovinně) nastavit platnost, po které bude cookie dostupná. Čas dostupnosti se uvádí jako timestamp, pokud chceme tedy nastavit cookie s platností 1 hodina od tohoto okamžiku, tak stačí zapsat jen time() + 3600.

$data = 'Nějaký obsah, který chceme uložit.';
setcookie('TestCookie', $data);
setcookie('TestCookie', $data, time() + 3600);

Uložení větších dat

Cookies se pro ukládání rozsáhlejších dat nehodí (prohlížeče dovolují uložit obvykle jen 4 kB a maximálně 20 cookie, do velikosti se započítává také názvy cookies, nastavení platnosti a podobně).

Větší data je lepší uložit na server a do cookies jen identifikátor, podle kterého poznáme, k jakému uživateli patří. Této metodě se říká $_SESSION a pojednává o nich samostatný článek.

Pokud data nepotřebujete nutně skladovat vždy synchronní na serveru, tak lze použít uložiště localstorage, které je k dispozici v javascriptu. Jeho kapacita je v řádu MB a data nepodléhají expiraci.

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
3.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Status:
All systems normal.
2024