PHP Manual
/
Manipulace s proměnnými

PHP funkce is_scalar()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0.5`

Ověří, jestli je vstup skalární hodnota.

Skalární proměnné jsou proměnné obsahující integer (celé číslo), float, string nebo boolean. Typ array, object a resource není skalární.

Pozor: Hodnota null není skalární!

Poznámka:

is_scalar() nepovažuje hodnoty typu resource za skalární, protože jde o abstraktní datový typ (který se může v čase změnit). Na tento detail implementace by se nemělo spoléhat, protože se může změnit.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$var mixed není Proměnná, která se bude kontrolovat

Návratové hodnoty

bool

Vrátí true, pokud je vstup skalární. V ostatních případech false.

Další zdroje

[Oficiální dokumentace funkce is-scalar](Oficiální dokumentace)

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
11.

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo online.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

V jiných jazycích

Status:
All systems normal.
2024