PHP funkce is_scalar()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.5

Ověří, jestli je vstup skalární hodnota.

Skalární proměnné jsou proměnné obsahující integer (celé číslo), float, string nebo boolean. Typ array, object a resource není skalární.

Pozor: Hodnota null není skalární!

Poznámka:

is_scalar() nepovažuje hodnoty typu resource za skalární, protože jde o abstraktní datový typ (který se může v čase změnit). Na tento detail implementace by se nemělo spoléhat, protože se může změnit.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$var mixed Proměnná, která se bude kontrolovat

Návratové hodnoty

bool

Vrátí true, pokud je vstup skalární. V ostatních případech false.

Další zdroje

Oficiální dokumentace

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby