PHP funkce is_scalar()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.5

Finds whether a variable is a scalar

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$var mixed The variable being evaluated.

Návratové hodnoty

bool

true if var is a scalar false otherwise.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.is-scalar.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?