Mapa webu

Toto je mapa webu php.baraja.cz. Mapa celého portálu Baraja.cz. XML sitemap.

URL Poslední změna
Zastarávání kódu - jak udržovat kompatibilitu 29. 07. 2022
Immutabilita objektů - klíčový návrhový koncept 24. 07. 2022
Půl roku bez sociálních sítí 18. 07. 2022
Lokálně senzitivní hashování 11. 07. 2022
Jakou má personální agentura přidanou hodnotu pro byznys IT zákazníka? 09. 07. 2022
Zjištění informací o HTTP requestu přes cURL 06. 07. 2022
Datový typ Enum objekt v PHP 29. 05. 2022
Kdo je Jan Barášek? 08. 05. 2022
Změna vlastnictví commitů v Gitu 08. 03. 2022
SOLID principy 17. 01. 2022
Jak žije programátor v interním vývojovém týmu 10. 01. 2022
Speciální řídící znaky v PHP 24. 11. 2021
Pure funkce - čisté funkce v PHP 27. 10. 2021
Jak efektivně optimalizovat rychlost načítání stránek 15. 10. 2021
Rozdíly mezi CLI a CGI 15. 10. 2021
Seriál o Doctrine - úvod 27. 08. 2021
Složitost algoritmů 03. 08. 2021
Nebezpečné použití konstant v PHP 22. 06. 2021
Validace a formátování telefonních čísel 18. 06. 2021
Refaktoring legacy PHP projektu - jak dohnat technologický dluh 11. 05. 2021
Návrat z UUID na integer 02. 05. 2021
Získání seznamu všech načtených souborů 10. 04. 2021
Stavové HTTP kódy 10. 04. 2021
Získání seznamu všech definovaných funkcí 10. 04. 2021
Keywordy jazyka PHP 10. 04. 2021
PHP funkce cosh() 10. 04. 2021
GitHub Actions - nejlepší CI pro rok 2021 07. 02. 2021
PHP 8 je venku - kompletní přehled novinek 26. 11. 2020
Zpracování náhledových obrázků a meta informací z Vimea 19. 09. 2020
Konfigurace spojení s Baraja Doctrine 10. 09. 2020
Jednou vám hackeři napadnou web 04. 08. 2020
Komerční vývoj webu pohledem vývojáře v roce 2019 26. 07. 2020
Cykly a jejich druhy v PHP 11. 04. 2020
Jak se vyznat v PHP kódu 11. 04. 2020
Composer - kompletní přehled funkcí pro pokročilé 10. 03. 2020
Regulární výrazy v PHP 08. 03. 2020
Copyright 07. 03. 2020
Zjištění IP adresy uživatele v PHP 28. 02. 2020
Objektově orientované programování v PHP 16. 02. 2020
Fluent Interfaces 16. 02. 2020
Magické metody v PHP 16. 02. 2020
Rozhraní v OOP 16. 02. 2020
Typy objektů v OOP 16. 02. 2020
Konfigurace služeb v OOP 16. 02. 2020
Výjimky a jejich odchycení v PHP 16. 02. 2020
Porovnávání objektů vs. identita 16. 02. 2020
Dědičnost a viditelnost v OOP 16. 02. 2020
Proč a jak používat frameworky a knihovny 16. 02. 2020
Princip zapouzdření v OOP 16. 02. 2020
Metody v OOP a předávání vstupů 16. 02. 2020
Vysvětlení pojmů Objektově orientovaného programování 16. 02. 2020
PHP funkce nl2br() 16. 02. 2020
Echo - výstup do zdrojového kódu 16. 02. 2020
Funkce eval() v PHP 16. 02. 2020
Matematika v PHP 16. 02. 2020
Kalkulačka v PHP: Zpracování matematického výrazu jako řetězec 16. 02. 2020
PHP funkce acos() 16. 02. 2020
API v PHP 16. 02. 2020
Práce se soubory 16. 02. 2020
Zásady zápisu proměnných 16. 02. 2020
Jak napsat první PHP script 16. 02. 2020
PHP funkce imagescale() 16. 02. 2020
cURL v PHP - stahování dat přes URL 15. 02. 2020
Návrhové vzory v PHP 13. 02. 2020
PHP online kurz pro začátečníky 09. 02. 2020
Databáze - úvod do tématu 09. 02. 2020
Autoloading tříd v PHP 09. 02. 2020
PHP funkce array_merge() 06. 02. 2020
Mergování velkých polí v PHP 06. 02. 2020
Základní filosofie objektově orientovaného programování 02. 01. 2020
Úvod do objektově orientovaného programování v PHP 01. 01. 2020
Odesílání e-mailů (funkce mail() a SMTP) v PHP 26. 11. 2019
Ternární operátory v PHP (?:) - podmínka v jednom řádku 26. 11. 2019
Escapování znaků v řetězci v PHP 26. 11. 2019
PHP funkce htmlspecialchars - escapování znaků 26. 11. 2019
PHP funkce getimagesize - velikost obrázku 26. 11. 2019
Podmínky v PHP - IF() {...} - možnosti větvení 26. 11. 2019
PHP funkce strpos - výskyt podřetězce v řetězci 26. 11. 2019
PHP funkce Explode - rozdělení řetězce podle oddělovače 26. 11. 2019
Metody odesílání dat (GET a POST) 26. 11. 2019
Json v PHP - zpracování, generování a formátování 26. 11. 2019
Kontingenční tabulka v PHP 13. 11. 2019
UUID a výkon rozsáhlých aplikací 08. 11. 2019
Stažení celého webu po odkazech v PHP 06. 11. 2019
Sessions - serverové cookies v PHP 06. 11. 2019
Zpracování ajaxových POST požadavků v PHP 01. 11. 2019
Superglobální proměnné 01. 11. 2019
PHP funkce var_export() 07. 10. 2019
Bezpečná aplikace 01. 10. 2019
Úvod do studia PHP 29. 09. 2019
Vícekrokový formulář 16. 09. 2019
Jak nastavit HTTPS / SSL certifikát - kompletní příručka 16. 09. 2019
PHP funkce mail() 16. 09. 2019
PHP funkce explode() 11. 09. 2019
Cookies v PHP 11. 09. 2019
Příkazy, klíčová slova a funkce v PHP 11. 09. 2019
File_get_contents 11. 09. 2019
PHP funkce date(), datum a čas 11. 09. 2019
Konstrukt include 11. 09. 2019
Hashování řetězců a hesel 11. 09. 2019
PHP Include - vložení souboru do stránky 11. 09. 2019
Přehled znalostí o tvorbě webu 11. 09. 2019
PHP funkce asort() 11. 09. 2019
PHP funkce atan() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_get_transports() 11. 09. 2019
PHP funkce usort() 11. 09. 2019
PHP funkce syslog() 11. 09. 2019
PHP funkce log10() 11. 09. 2019
PHP funkce strrchr() 11. 09. 2019
PHP funkce unpack() 11. 09. 2019
PHP funkce gc_mem_caches() 11. 09. 2019
PHP funkce popen() 11. 09. 2019
PHP funkce octdec() 11. 09. 2019
PHP funkce connection_status() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_context_get_default() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_set_blocking() 11. 09. 2019
PHP funkce hexdec() 11. 09. 2019
PHP funkce readfile() 11. 09. 2019
PHP funkce str_ireplace() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_copy_to_stream() 11. 09. 2019
PHP funkce md5_file() 11. 09. 2019
PHP funkce constant() 11. 09. 2019
PHP funkce setlocale() 11. 09. 2019
PHP funkce parse_ini_string() 11. 09. 2019
PHP funkce cli_set_process_title() 11. 09. 2019
PHP funkce dechex() 11. 09. 2019
PHP funkce cosh() 11. 09. 2019
PHP funkce getenv() 11. 09. 2019
PHP funkce file_exists() 11. 09. 2019
PHP funkce putenv() 11. 09. 2019
PHP funkce sha1_file() 11. 09. 2019
PHP funkce php_uname() 11. 09. 2019
PHP funkce getrusage() 11. 09. 2019
PHP funkce strrpos() 11. 09. 2019
PHP funkce strtoupper() 11. 09. 2019
PHP funkce exp() 11. 09. 2019
PHP funkce getlastmod() 11. 09. 2019
PHP funkce set_time_limit() 11. 09. 2019
PHP funkce phpversion() 11. 09. 2019
PHP funkce imagesetinterpolation() 11. 09. 2019
PHP funkce is_file() 11. 09. 2019
PHP funkce basename() 11. 09. 2019
PHP funkce doubleval() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_set_chunk_size() 11. 09. 2019
PHP funkce php_ini_scanned_files() 11. 09. 2019
PHP funkce dns_check_record() 11. 09. 2019
PHP funkce strtok() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_socket_sendto() 11. 09. 2019
PHP funkce ini_get_all() 11. 09. 2019
PHP funkce current() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_wrapper_restore() 11. 09. 2019
PHP funkce count() 11. 09. 2019
PHP funkce lcg_value() 11. 09. 2019
PHP funkce disk_free_space() 11. 09. 2019
PHP funkce hebrevc() 11. 09. 2019
PHP funkce base_convert() 11. 09. 2019
PHP funkce disk_total_space() 11. 09. 2019
PHP funkce ip2long() 11. 09. 2019
PHP funkce is_null() 11. 09. 2019
PHP funkce is_bool() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_resolve_include_path() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_wrapper_register() 11. 09. 2019
PHP funkce strtolower() 11. 09. 2019
PHP funkce define_syslog_variables() 11. 09. 2019
PHP funkce imageflip() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_set_timeout() 11. 09. 2019
PHP funkce header() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_filter_remove() 11. 09. 2019
PHP funkce is_infinite() 11. 09. 2019
PHP funkce ob_get_contents() 11. 09. 2019
PHP funkce shuffle() 11. 09. 2019
PHP funkce acosh() 11. 09. 2019
PHP funkce socket_set_timeout() 11. 09. 2019
PHP funkce ltrim() 11. 09. 2019
PHP funkce gethostbyname() 11. 09. 2019
PHP funkce strptime() 11. 09. 2019
PHP funkce asin() 11. 09. 2019
PHP funkce convert_uudecode() 11. 09. 2019
PHP funkce magic_quotes_runtime() 11. 09. 2019
PHP funkce chmod() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_get_meta_data() 11. 09. 2019
PHP funkce strval() 11. 09. 2019
PHP funkce imagepalettetotruecolor() 11. 09. 2019
PHP funkce scandir() 11. 09. 2019
PHP funkce substr_replace() 11. 09. 2019
PHP funkce is_callable() 11. 09. 2019
PHP funkce usleep() 11. 09. 2019
PHP funkce strrev() 11. 09. 2019
PHP funkce bindec() 11. 09. 2019
PHP funkce is_finite() 11. 09. 2019
PHP funkce getcwd() 11. 09. 2019
PHP funkce substr() 11. 09. 2019
PHP funkce abs() 11. 09. 2019
PHP funkce atan2() 11. 09. 2019
PHP funkce fsockopen() 11. 09. 2019
PHP funkce chroot() 11. 09. 2019
PHP funkce is_resource() 11. 09. 2019
PHP funkce settype() 11. 09. 2019
PHP funkce implode() 11. 09. 2019
PHP funkce cos() 11. 09. 2019
PHP funkce fgetcsv() 11. 09. 2019
PHP funkce rmdir() 11. 09. 2019
PHP funkce fputcsv() 11. 09. 2019
PHP funkce str_replace() 11. 09. 2019
PHP funkce gettype() 11. 09. 2019
PHP funkce microtime() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_set_write_buffer() 11. 09. 2019
PHP funkce ini_alter() 11. 09. 2019
PHP funkce is_array() 11. 09. 2019
PHP funkce base64_encode() 11. 09. 2019
PHP funkce get_html_translation_table() 11. 09. 2019
PHP funkce headers_sent() 11. 09. 2019
PHP funkce setcookie() 11. 09. 2019
PHP funkce flush() 11. 09. 2019
PHP funkce call_user_func() 11. 09. 2019
PHP funkce fileinode() 11. 09. 2019
PHP funkce chunk_split() 11. 09. 2019
PHP funkce set_magic_quotes_runtime() 11. 09. 2019
PHP funkce fileperms() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_socket_recvfrom() 11. 09. 2019
PHP funkce cli_get_process_title() 11. 09. 2019
PHP funkce memory_get_usage() 11. 09. 2019
PHP funkce arsort() 11. 09. 2019
PHP funkce ob_end_clean() 11. 09. 2019
PHP funkce round() 11. 09. 2019
PHP funkce next() 11. 09. 2019
PHP funkce uniqid() 11. 09. 2019
PHP funkce intval() 11. 09. 2019
PHP funkce ob_get_level() 11. 09. 2019
PHP funkce fileowner() 11. 09. 2019
PHP funkce is_long() 11. 09. 2019
PHP funkce is_writeable() 11. 09. 2019
PHP funkce ini_restore() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_filter_append() 11. 09. 2019
PHP funkce gethostbyaddr() 11. 09. 2019
PHP funkce array_walk_recursive() 11. 09. 2019
PHP funkce expm1() 11. 09. 2019
PHP funkce get_meta_tags() 11. 09. 2019
PHP funkce highlight_file() 11. 09. 2019
PHP funkce rad2deg() 11. 09. 2019
PHP funkce get_include_path() 11. 09. 2019
PHP funkce parse_ini_file() 11. 09. 2019
PHP funkce flock() 11. 09. 2019
PHP funkce array_walk() 11. 09. 2019
PHP funkce ob_clean() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_select() 11. 09. 2019
PHP funkce get_magic_quotes_runtime() 11. 09. 2019
PHP funkce str_split() 11. 09. 2019
PHP funkce ob_get_status() 11. 09. 2019
PHP funkce strnatcmp() 11. 09. 2019
PHP funkce closelog() 11. 09. 2019
PHP funkce convert_cyr_string() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_register_wrapper() 11. 09. 2019
PHP funkce rewind() 11. 09. 2019
PHP funkce min() 11. 09. 2019
PHP funkce get_magic_quotes_gpc() 11. 09. 2019
PHP funkce natcasesort() 11. 09. 2019
PHP funkce time_nanosleep() 11. 09. 2019
PHP funkce wordwrap() 11. 09. 2019
PHP funkce socket_set_blocking() 11. 09. 2019
PHP funkce pathinfo() 11. 09. 2019
PHP funkce touch() 11. 09. 2019
PHP funkce strcoll() 11. 09. 2019
PHP funkce floatval() 11. 09. 2019
PHP funkce hebrev() 11. 09. 2019
PHP funkce ob_get_flush() 11. 09. 2019
PHP funkce sinh() 11. 09. 2019
PHP funkce html_entity_decode() 11. 09. 2019
PHP funkce sleep() 11. 09. 2019
PHP funkce closedir() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_socket_client() 11. 09. 2019
PHP funkce realpath() 11. 09. 2019
PHP funkce time_sleep_until() 11. 09. 2019
PHP funkce print_r() 11. 09. 2019
PHP funkce is_nan() 11. 09. 2019
PHP funkce quoted_printable_encode() 11. 09. 2019
PHP funkce diskfreespace() 11. 09. 2019
PHP funkce strip_tags() 11. 09. 2019
PHP funkce md5() 11. 09. 2019
PHP funkce memory_get_peak_usage() 11. 09. 2019
PHP funkce str_word_count() 11. 09. 2019
PHP funkce sin() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_supports_lock() 11. 09. 2019
PHP funkce is_writable() 11. 09. 2019
PHP funkce array_push() 11. 09. 2019
PHP funkce umask() 11. 09. 2019
PHP funkce bin2hex() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_get_contents() 11. 09. 2019
PHP funkce stat() 11. 09. 2019
PHP funkce php_ini_loaded_file() 11. 09. 2019
PHP funkce krsort() 11. 09. 2019
PHP funkce stripos() 11. 09. 2019
PHP funkce var_dump() 11. 09. 2019
PHP funkce get_cfg_var() 11. 09. 2019
PHP funkce fnmatch() 11. 09. 2019
PHP funkce dirname() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_context_set_default() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_filter_prepend() 11. 09. 2019
PHP funkce convert_uuencode() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_socket_pair() 11. 09. 2019
PHP funkce forward_static_call() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_context_set_option() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_is_local() 11. 09. 2019
PHP funkce ksort() 11. 09. 2019
PHP funkce header_remove() 11. 09. 2019
PHP funkce iptcparse() 11. 09. 2019
PHP funkce inet_pton() 11. 09. 2019
PHP funkce error_log() 11. 09. 2019
PHP funkce metaphone() 11. 09. 2019
PHP funkce intdiv() 11. 09. 2019
PHP funkce error_get_last() 11. 09. 2019
PHP funkce is_double() 11. 09. 2019
PHP funkce is_string() 11. 09. 2019
PHP funkce getopt() 11. 09. 2019
PHP funkce glob() 11. 09. 2019
PHP funkce array_pop() 11. 09. 2019
PHP funkce atanh() 11. 09. 2019
PHP funkce log1p() 11. 09. 2019
PHP funkce ini_set() 11. 09. 2019
PHP funkce php_strip_whitespace() 11. 09. 2019
PHP funkce zend_logo_guid() 11. 09. 2019
PHP funkce header_register_callback() 11. 09. 2019
PHP funkce is_readable() 11. 09. 2019
PHP funkce htmlspecialchars_decode() 11. 09. 2019
PHP funkce array_shift() 11. 09. 2019
PHP funkce lstat() 11. 09. 2019
PHP funkce fread() 11. 09. 2019
PHP funkce stripcslashes() 11. 09. 2019
PHP funkce ob_start() 11. 09. 2019
PHP funkce quotemeta() 11. 09. 2019
PHP funkce unserialize() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_socket_server() 11. 09. 2019
PHP funkce phpinfo() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_socket_enable_crypto() 11. 09. 2019
PHP funkce clearstatcache() 11. 09. 2019
PHP funkce set_file_buffer() 11. 09. 2019
PHP funkce move_uploaded_file() 11. 09. 2019
PHP funkce chdir() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_context_set_params() 11. 09. 2019
PHP funkce array_multisort() 11. 09. 2019
PHP funkce php_logo_guid() 11. 09. 2019
PHP funkce fgetc() 11. 09. 2019
PHP funkce stristr() 11. 09. 2019
PHP funkce compact() 11. 09. 2019
PHP funkce crypt() 11. 09. 2019
PHP funkce array_fill() 11. 09. 2019
PHP funkce fgetss() 11. 09. 2019
PHP funkce show_source() 11. 09. 2019
PHP funkce strcspn() 11. 09. 2019
PHP funkce str_repeat() 11. 09. 2019
PHP funkce in_array() 11. 09. 2019
PHP funkce str_shuffle() 11. 09. 2019
PHP funkce log() 11. 09. 2019
PHP funkce restore_include_path() 11. 09. 2019
PHP funkce forward_static_call_array() 11. 09. 2019
PHP funkce localeconv() 11. 09. 2019
PHP funkce ob_flush() 11. 09. 2019
PHP funkce addslashes() 11. 09. 2019
PHP funkce ucwords() 11. 09. 2019
PHP funkce connection_aborted() 11. 09. 2019
PHP funkce filectime() 11. 09. 2019
PHP funkce asinh() 11. 09. 2019
PHP funkce gethostname() 11. 09. 2019
PHP funkce ceil() 11. 09. 2019
PHP funkce addcslashes() 11. 09. 2019
PHP funkce php_sapi_name() 11. 09. 2019
PHP funkce join() 11. 09. 2019
PHP funkce call_user_method() 11. 09. 2019
PHP funkce imageaffinematrixget() 11. 09. 2019
PHP funkce trim() 11. 09. 2019
PHP funkce is_executable() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_get_line() 11. 09. 2019
PHP funkce substr_count() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_socket_get_name() 11. 09. 2019
PHP funkce is_float() 11. 09. 2019
PHP funkce is_object() 11. 09. 2019
PHP funkce ob_get_length() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_context_get_options() 11. 09. 2019
PHP funkce feof() 11. 09. 2019
PHP funkce phpcredits() 11. 09. 2019
PHP funkce ob_get_clean() 11. 09. 2019
PHP funkce dir() 11. 09. 2019
PHP funkce ob_list_handlers() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_context_get_params() 11. 09. 2019
PHP funkce natsort() 11. 09. 2019
PHP funkce iptcembed() 11. 09. 2019
PHP funkce get_current_user() 11. 09. 2019
PHP funkce pclose() 11. 09. 2019
PHP funkce is_real() 11. 09. 2019
PHP funkce getmxrr() 11. 09. 2019
PHP funkce long2ip() 11. 09. 2019
PHP funkce max() 11. 09. 2019
PHP funkce sort() 11. 09. 2019
PHP funkce fileatime() 11. 09. 2019
PHP funkce ucfirst() 11. 09. 2019
PHP funkce number_format() 11. 09. 2019
PHP funkce chgrp() 11. 09. 2019
PHP funkce debug_zval_dump() 11. 09. 2019
PHP funkce ezmlm_hash() 11. 09. 2019
PHP funkce image_type_to_extension() 11. 09. 2019
PHP funkce substr_compare() 11. 09. 2019
PHP funkce serialize() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_context_create() 11. 09. 2019
PHP funkce is_dir() 11. 09. 2019
PHP funkce uksort() 11. 09. 2019
PHP funkce imagecrop() 11. 09. 2019
PHP funkce pow() 11. 09. 2019
PHP funkce array_unshift() 11. 09. 2019
PHP funkce lchgrp() 11. 09. 2019
PHP funkce hypot() 11. 09. 2019
PHP funkce is_uploaded_file() 11. 09. 2019
PHP funkce array_splice() 11. 09. 2019
PHP funkce filesize() 11. 09. 2019
PHP funkce get_headers() 11. 09. 2019
PHP funkce sha1() 11. 09. 2019
PHP funkce getimagesizefromstring() 11. 09. 2019
PHP funkce ob_end_flush() 11. 09. 2019
PHP funkce filetype() 11. 09. 2019
PHP funkce unregister_tick_function() 11. 09. 2019
PHP funkce set_include_path() 11. 09. 2019
PHP funkce similar_text() 11. 09. 2019
PHP funkce ob_implicit_flush() 11. 09. 2019
PHP funkce prev() 11. 09. 2019
PHP funkce register_shutdown_function() 11. 09. 2019
PHP funkce pfsockopen() 11. 09. 2019
PHP funkce inet_ntop() 11. 09. 2019
PHP funkce gethostbynamel() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_socket_shutdown() 11. 09. 2019
PHP funkce register_tick_function() 11. 09. 2019
PHP funkce gettimeofday() 11. 09. 2019
PHP funkce readdir() 11. 09. 2019
PHP funkce count_chars() 11. 09. 2019
PHP funkce lchown() 11. 09. 2019
PHP funkce fmod() 11. 09. 2019
PHP funkce strstr() 11. 09. 2019
PHP funkce rsort() 11. 09. 2019
PHP funkce tanh() 11. 09. 2019
PHP funkce quoted_printable_decode() 11. 09. 2019
PHP funkce rewinddir() 11. 09. 2019
PHP funkce is_link() 11. 09. 2019
PHP funkce is_integer() 11. 09. 2019
PHP funkce filegroup() 11. 09. 2019
PHP funkce ignore_user_abort() 11. 09. 2019
PHP funkce range() 11. 09. 2019
PHP funkce socket_get_status() 11. 09. 2019
PHP funkce array_slice() 11. 09. 2019
PHP funkce import_request_variables() 11. 09. 2019
PHP funkce crc32() 11. 09. 2019
PHP funkce array_fill_keys() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_set_read_buffer() 11. 09. 2019
PHP funkce get_resources() 11. 09. 2019
PHP funkce sqrt() 11. 09. 2019
PHP funkce pi() 11. 09. 2019
PHP funkce end() 11. 09. 2019
PHP funkce strnatcasecmp() 11. 09. 2019
Zvýrazňování syntaxe PHP kódu funkcí highlight_string() 11. 09. 2019
PHP funkce chown() 11. 09. 2019
PHP funkce reset() 11. 09. 2019
PHP funkce call_user_func_array() 11. 09. 2019
PHP funkce htmlentities() 11. 09. 2019
PHP funkce socket_import_stream() 11. 09. 2019
PHP funkce decbin() 11. 09. 2019
PHP funkce call_user_method_array() 11. 09. 2019
PHP funkce is_numeric() 11. 09. 2019
PHP funkce tan() - Tangent 11. 09. 2019
PHP funkce stream_get_wrappers() 11. 09. 2019
PHP funkce strspn() 11. 09. 2019
PHP funkce fgets() 11. 09. 2019
PHP funkce dl() 11. 09. 2019
PHP funkce floor() 11. 09. 2019
PHP funkce strripos() 11. 09. 2019
PHP funkce mail() 11. 09. 2019
PHP funkce dns_get_mx() 11. 09. 2019
PHP funkce set_socket_blocking() 11. 09. 2019
PHP funkce array_search() 11. 09. 2019
PHP funkce strpbrk() 11. 09. 2019
PHP funkce pack() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_socket_accept() 11. 09. 2019
PHP funkce stream_wrapper_unregister() 11. 09. 2019
PHP funkce openlog() 11. 09. 2019
PHP funkce checkdnsrr() 11. 09. 2019
PHP funkce is_scalar() 11. 09. 2019
PHP funkce fclose() 11. 09. 2019
PHP funkce imagecropauto() 11. 09. 2019
PHP funkce uasort() 11. 09. 2019
PHP funkce stripslashes() 11. 09. 2019
PHP funkce base64_decode() 11. 09. 2019
PHP funkce rtrim() 11. 09. 2019
PHP funkce sys_getloadavg() 11. 09. 2019
PHP funkce extract() 11. 09. 2019
PHP funkce deg2rad() 11. 09. 2019
PHP funkce get_browser() 11. 09. 2019
PHP funkce key() 11. 09. 2019
PHP funkce image_type_to_mime_type() 11. 09. 2019
PHP funkce opendir() 11. 09. 2019
PHP funkce setrawcookie() 11. 09. 2019
PHP funkce lcfirst() 11. 09. 2019
PHP funkce decoct() 11. 09. 2019
PHP funkce headers_list() 11. 09. 2019
PHP funkce ini_get() 11. 09. 2019
PHP funkce is_int() 11. 09. 2019
PHP funkce money_format() 11. 09. 2019
PHP funkce filemtime() 11. 09. 2019
Generátor QR kódů - API 11. 09. 2019
Podmínky a větvení 07. 09. 2019
PHP funkce strtr() 07. 09. 2019
PHP funkce php_egg_logo_guid() 07. 09. 2019
PHP funkce php_real_logo_guid() 07. 09. 2019
Podobná čísla - jak ho poznat 23. 08. 2019
Datové typy v PHP 23. 08. 2019
Césarova šifra - jak funguje 23. 08. 2019
Bezpečnost PHP aplikací 23. 08. 2019
Jak prolomit funkci md5 23. 08. 2019
Include (skládání stránek z kousků) 23. 08. 2019
PHP funkce fopen() 22. 08. 2019
Print 22. 08. 2019
Proměnné v PHP 22. 08. 2019
Jak funguje Captcha (opisovací obrázek) 22. 08. 2019
Htmlspecialchars 22. 08. 2019
Lokální proměnné v PHP 22. 08. 2019
Paginator a stránkování výpisu výsledků v PHP 22. 08. 2019
Formuláře, zpracování formulářů v PHP 22. 08. 2019
Bezpečnost include v PHP a připojení souborů 22. 08. 2019
Proměnné proměnné 22. 08. 2019
Globální proměnné v PHP 22. 08. 2019
Získání abecedy, pole čísel a intervalů 22. 08. 2019
Informace o PHP a konfigurace serveru (phpinfo(), php.ini) 22. 08. 2019
Dokumentační komentáře, česky nebo anglicky? 22. 08. 2019
Přijmutí dat metodou POST 22. 08. 2019
Jak pojmenovat proměnné, funkce, metody a třídy 22. 08. 2019
Instalace PHP do počítače (Windows) - VertrigoServer 22. 08. 2019
HTML formuláře - část v prohlížeči 22. 08. 2019
Test základních Nette znalostí 22. 08. 2019
Acosh 22. 08. 2019
Speciální význam uvozovek 22. 08. 2019
End() 22. 08. 2019
Získání parametrů z URL metodou GET 22. 08. 2019
Odsazení kódu pomocí mezer a tabulátorů 22. 08. 2019
File_put_contents 22. 08. 2019
Automatická minifikace PHP scriptu 22. 08. 2019
Addcslashes 22. 08. 2019
Apostrofy a uvozovky 22. 08. 2019
Parsování a zpracování dat v PHP 15. 10. 2017
Základní pojmy vývojářů 31. 12. 2016
Algoritmus internetového vyhledávače - Třídění a popisovač 11. 09. 2016
Algoritmus internetového vyhledávače - Barely a crawler 11. 09. 2016
Algoritmus internetového vyhledávače - Indexace a kanonizace 11. 09. 2016
Algoritmus internetového vyhledávače - Stromy a StopSlova 11. 09. 2016
Správa produkčního serveru
Získávání dat od uživatele
Stylistika a konvence
Proměnné
Dokumentace
Novinky ve verzích
Algoritmy
Testy
HTTP
Bezpečnost
Seriál o OOP v PHP
Správa serveru
Pole
Šikovné funkce
Manipulace s proměnnými
Základní znalosti
Doctrine
Ostatní
Optimalizace výkonu
API
Formuláře
Správa paměti
Návrhové vzory
Matematika
Úvod do problematiky
Práce se soubory
Datové struktury
Zpracování řetězců
Tipy a triky
PHP online kurz pro začátečníky
Funkce
Návody
Výkon
Webový server
Objektově orientované programování v PHP
Databáze
Zpracování dat
Konstanty
Zkušenosti z praxe
Algoritmus internetového vyhledávače
Obecné stránky