PHP funkce fnmatch()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0

Match filename against a pattern

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$pattern string The shell wildcard pattern.
$string string The tested string. This function is especially useful for filenames, but may also be used on regular strings.
$flags int null The value of flags can be any combination of the following flags, joined with the binary OR (

Návratové hodnoty

bool

true if there is a match, false otherwise.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.fnmatch.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby