PHP funkce fnmatch()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.3.0`

Match filename against a pattern

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$pattern string není The shell wildcard pattern.
$string string není The tested string. This function is especially useful for filenames, but may also be used on regular strings.
$flags int null The value of flags can be any combination of the following flags, joined with the binary OR (

Návratové hodnoty

bool

true if there is a match, false otherwise.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce fnmatch

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce