PHP funkce time_nanosleep()

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Delay for a number of seconds and nanoseconds

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$seconds int Must be a positive integer.
$nanoseconds int Must be a positive integer less than 1 billion.

Návratové hodnoty

bool

|array true on success or false on failure.

If the delay was interrupted by a signal, an associative array will be returned with the components: seconds - number of seconds remaining in the delay nanoseconds - number of nanoseconds remaining in the delay

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.time-nanosleep.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi na mail jan@barasek.com a domluvíme si schůzku.

Pomohl Vám tento článek?

TopList counter