PHP funkce time_nanosleep()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 5.0`

Zpoždění v řádu sekund a nanosekund

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$seconds int není Musí to být celé kladné číslo.
$nanoseconds int není Musí to být kladné celé číslo menší než 1 miliarda.

Návratové hodnoty

bool

Vrátí true v případě úspěchu, jinak false v případě neúspěchu.

Pokud bylo zpoždění přerušeno signálem, bude vráceno asociativní pole s komponentami:

  • sekundy - počet sekund zbývajících do konce zpoždění
  • nanosekundy - počet nanosekund zbývajících do zpoždění

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce time-nanosleep

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce