PHP funkce time_nanosleep()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Delay for a number of seconds and nanoseconds

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$seconds int Must be a positive integer.
$nanoseconds int Must be a positive integer less than 1 billion.

Návratové hodnoty

bool

|array true on success or false on failure.

If the delay was interrupted by a signal, an associative array will be returned with the components: seconds - number of seconds remaining in the delay nanoseconds - number of nanoseconds remaining in the delay

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.time…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby