PHP funkce stream_context_get_params()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 5.3.0

Retrieves parameters from a context

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$stream_or_context resource A stream resource or a context resource

Návratové hodnoty

array

an associate array containing all context options and parameters.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.stream-context-get-params.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce