PHP funkce substr()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Return part of a string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$string string není Zpracovávaný řetězec.
$start int není If start is non-negative, the returned string will start at the start'th position in string, counting from zero. For instance, in the string 'abcdef', the character at position 0 is 'a', the character at position 2 is 'c', and so forth.
$length int null If length is given and is positive, the string returned will contain at most length characters beginning from start (depending on the length of string).

Návratové hodnoty

string

|bool the extracted part of string or false on failure.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce substr

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce