PHP funkce set_time_limit()

📅   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Limits the maximum execution time

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$seconds int The maximum execution time, in seconds. If set to zero, no time limit is imposed.

Návratové hodnoty

bool

Returns TRUE on success, or FALSE on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.set-time…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce