PHP funkce sha1()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0

Calculate the sha1 hash of a string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str string The input string.
$raw_output bool null If the optional raw_output is set to true, then the sha1 digest is instead returned in raw binary format with a length of 20, otherwise the returned value is a 40-character hexadecimal number.

Návratové hodnoty

string

the sha1 hash as a string.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.sha1.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?