PHP funkce sha1()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0

Calculate the sha1 hash of a string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str string The input string.
$raw_output bool null If the optional raw_output is set to true, then the sha1 digest is instead returned in raw binary format with a length of 20, otherwise the returned value is a 40-character hexadecimal number.

Návratové hodnoty

string

the sha1 hash as a string.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.sha1.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby