PHP funkce stream_set_blocking()

📅   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0

Set blocking/non-blocking mode on a stream

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$stream resource The stream.
$mode int If mode is 0, the given stream will be switched to non-blocking mode, and if 1, it will be switched to blocking mode. This affects calls like fgets and fread that read from the stream. In non-blocking mode an fgets call will always return right away while in blocking mode it will wait for data to become available on the stream.

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.stream-set…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce