PHP funkce is_readable()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Tells whether a file exists and is readable

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string Path to the file.

Návratové hodnoty

bool

true if the file or directory specified by filename exists and is readable, false otherwise.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.is-readable.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce