PHP funkce htmlentities()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Convert all applicable characters to HTML entities

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$string string The input string.
$quote_style int null, Like htmlspecialchars, the optional second quote_style parameter lets you define what will be done with 'single' and "double" quotes. It takes on one of three constants with the default being ENT_COMPAT: Available quote_style constants
Constant Name Description
ENT_COMPAT Will convert double-quotes and leave single-quotes alone.
ENT_QUOTES Will convert both double and single quotes.
ENT_NOQUOTES Will leave both double and single quotes unconverted.
$charset string null, Like htmlspecialchars, it takes an optional third argument charset which defines character set used in conversion. Presently, the ISO-8859-1 character set is used as the default.
$double_encode bool true When double_encode is turned off PHP will not encode existing html entities. The default is to convert everything.

Návratové hodnoty

string

the encoded string.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.htmlentities.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce