PHP funkce dirname()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Returns directory name component of path

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$path string A path.
$levels int 1 The number of parent directories to go up. This must be an integer greater than 0.

Návratové hodnoty

string

the name of the directory. If there are no slashes in path, a dot ('.') is returned, indicating the current directory. Otherwise, the returned string is path with any trailing /component removed.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.dirname.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?