PHP funkce dirname()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Returns directory name component of path

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$path string A path.
$levels int 1 The number of parent directories to go up. This must be an integer greater than 0.

Návratové hodnoty

string

the name of the directory. If there are no slashes in path, a dot ('.') is returned, indicating the current directory. Otherwise, the returned string is path with any trailing /component removed.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.dirname.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby