PHP funkce dirname()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0`

Returns directory name component of path

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$path string není A path.
$levels int 1 The number of parent directories to go up. This must be an integer greater than 0.

Návratové hodnoty

string

the name of the directory. If there are no slashes in path, a dot ('.') is returned, indicating the current directory. Otherwise, the returned string is path with any trailing /component removed.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce dirname

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce