PHP funkce wordwrap()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.2

Wraps a string to a given number of characters

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str string The input string.
$width int 75, The column width.
$break string "\n", The line is broken using the optional break parameter.
$cut bool false If the cut is set to true, the string is always wrapped at or before the specified width. So if you have a word that is larger than the given width, it is broken apart. (See second example).

Návratové hodnoty

string

the given string wrapped at the specified column.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.wordwrap.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce