PHP funkce in_array()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Ověří, jestli je prvek součástí pole.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$needle mixed Hledaná hodnota
$haystack array Prohledávané pole
$strict bool false Má se kontrolovat i datový typ? Chová se stejně jako == a === v podmínce.

Návratové hodnoty

bool

Vrátí true, pokud je prvek v poli obsažen, jinak `false.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.in-array.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby