PHP funkce in_array()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Ověří, jestli je prvek součástí pole.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$needle mixed není Hledaná hodnota
$haystack array není Prohledávané pole
$strict bool false Má se kontrolovat i datový typ? Chová se stejně jako == a === v podmínce.

Návratové hodnoty

bool

Vrátí true, pokud je prvek v poli obsažen, jinak `false.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce in-array

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce