PHP funkce in_array()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Ověří, jestli je prvek součástí pole.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$needle mixed Hledaná hodnota
$haystack array Prohledávané pole
$strict bool false Má se kontrolovat i datový typ? Chová se stejně jako == a === v podmínce.

Návratové hodnoty

bool

Vrátí true, pokud je prvek v poli obsažen, jinak `false.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.in-array.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?