PHP funkce substr_count()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Count the number of substring occurrences

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$haystack string The string to search in
$needle string The substring to search for
$offset int null, The offset where to start counting
$length int null The maximum length after the specified offset to search for the substring. It outputs a warning if the offset plus the length is greater than the haystack length.

Návratové hodnoty

int

This functions returns an integer.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.substr…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby