PHP funkce substr_count()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Count the number of substring occurrences

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$haystack string The string to search in
$needle string The substring to search for
$offset int null, The offset where to start counting
$length int null The maximum length after the specified offset to search for the substring. It outputs a warning if the offset plus the length is greater than the haystack length.

Návratové hodnoty

int

This functions returns an integer.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.substr-count.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?