PHP funkce substr_count()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0`

Spočítat počet výskytů podřetězce

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$haystack string není Řetězec, ve kterém se má hledat
$needle string není Podřetězec, který se má hledat
$offset int null, Posun, od kterého se má začít počítat
$délka int null Maximální délka po zadaném offsetu pro hledání podřetězce. Vypíše varování, pokud je offset plus délka větší než délka kupky sena.

Návratové hodnoty

int

Tato funkce vrací celé číslo.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce substr-count

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce