PHP funkce ini_get_all()

📅   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.2.0

Gets all configuration options

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$extension string null, An optional extension name. If set, the function return only options specific for that extension.
$details bool null Retrieve details settings or only the current value for each setting. Default is true (retrieve details).

Návratové hodnoty

array

an associative array with directive name as the array key.

When details is true (default) the array will contain global_value (set in &php.ini;), local_value (perhaps set with ini_set or &htaccess;), and access (the access level).

When details is false the value will be the current value of the option.

See the manual section for information on what access levels mean.

It's possible for a directive to have multiple access levels, which is why access shows the appropriate bitmask values.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.ini-get-all…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce