PHP funkce strrchr()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Find the last occurrence of a character in a string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$haystack string The string to search in
$needle mixed If needle contains more than one character, only the first is used. This behavior is different from that of {@see strstr()}.

Návratové hodnoty

string

This function returns the portion of string, or FALSE if needle is not found.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.strrchr.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?