PHP funkce strrchr()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Find the last occurrence of a character in a string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$haystack string The string to search in
$needle mixed If needle contains more than one character, only the first is used. This behavior is different from that of {@see strstr()}.

Návratové hodnoty

string

This function returns the portion of string, or FALSE if needle is not found.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.strrchr.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby