PHP funkce sqrt()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0`

Square root

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$arg float není Argument pro zpracování

Návratové hodnoty

float

The square root of arg or the special value NAN for negative numbers.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce sqrt

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce