PHP funkce strstr()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Find first occurrence of a string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$haystack string The input string.
$needle mixed If needle is not a string, it is converted to an integer and applied as the ordinal value of a character.
$before_needle bool null If true, strstr returns the part of the haystack before the first occurrence of the needle.

Návratové hodnoty

string

the portion of string, or false if needle is not found.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.strstr.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?