PHP funkce strstr()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Find first occurrence of a string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$haystack string The input string.
$needle mixed If needle is not a string, it is converted to an integer and applied as the ordinal value of a character.
$before_needle bool null If true, strstr returns the part of the haystack before the first occurrence of the needle.

Návratové hodnoty

string

the portion of string, or false if needle is not found.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.strstr.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby