PHP funkce strstr()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0`

Find first occurrence of a string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$haystack string není Zpracovávaný řetězec.
$needle mixed není If needle is not a string, it is converted to an integer and applied as the ordinal value of a character.
$before_needle bool null If true, strstr returns the part of the haystack before the first occurrence of the needle.

Návratové hodnoty

string

the portion of string, or false if needle is not found.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce strstr

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce