PHP funkce acos()

📅   16. 02. 2020
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Arkus kosínus (arcus cosinus).

Funkce vrátí arcus cosinus parametru $arg v radiánech. acos() je inverzní funkce k funkci cos(), což znamená, že $a === cos(acos($a)) (pozor na zaokrouhlení!) pro každou hodnotu z definičního oboru funkce acos().

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$arg float není Argument ke zpracování.

Návratové hodnoty

float

Vrátí arcus cosinus argumentu v radiánech.

Další zdroje

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby