PHP funkce htmlspecialchars - escapování znaků

📅   26. 11. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4, 5, 7.

Převede speciální znaky, které mají v HTML význam na HTML entity, které lze běžným způsobem vykreslit.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$string string Řetězec který bude převeden.
$flags int ENT_COMPAT A bitmask of one or more of the following flags, which specify how to handle quotes, invalid code unit sequences and the used document type. The default is `ENT_COMPAT
$encoding string 'UTF-8' Defines encoding used in conversion. If omitted, the default value for this argument is ISO-8859-1 in versions of PHP prior to 5.4.0, and UTF-8 from PHP 5.4.0 onwards.
$double_encode bool true When double_encode is turned off PHP will not encode existing html entities, the default is to convert everything.

Návratové hodnoty

string Upravený řetězec.

Další přepínače

Konstanta Popis
ENT_SUBSTITUTE Replace invalid code unit sequences with a Unicode Replacement Character U+FFFD (UTF-8) or &#FFFD; (otherwise) instead of returning an empty string.
ENT_DISALLOWED Replace invalid code points for the given document type with a Unicode Replacement Character U+FFFD (UTF-8) or &#FFFD; (otherwise) instead of leaving them as is. This may be useful, for instance, to ensure the well-formedness of XML documents with embedded external content.
ENT_HTML401 Handle code as HTML 4.01.
ENT_XML1 Handle code as XML 1.
ENT_XHTML Handle code as XHTML.
ENT_HTML5 Handle code as HTML 5.

Další zdroje

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby